SPRZĄTANIE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH

Poznaj ambitną teorię czystości według Błyskotliwych:
„Nauka może być czystą przyjemnością.
O ile zapewnimy uczniom i nauczycielom 
odpowiednie warunki.„
Warto więc zacząć od tych sanitarnych.
Bo czysta szkoła to zdrowi uczniowie i nauczyciele.
A także ogromne oszczędności.

Więcej dowodów? Proszę bardzo.

Z czysto naukowego punktu widzenia istnieje związek
pomiędzy podniesieniem jakości sprzątania w placówkach edukacyjnych,
a mniejszą liczbą nieobecności wśród uczniów z powodu zachorowań.
To z kolei przekłada się na wyniki w nauce.
Jednym słowem, im mniej nieobecności w trakcie roku szkolnego,
tym łatwiej uczniom opanować materiał.*
Dlatego w Błyskotliwych każdego dnia
przekuwamy czystą teorię w praktykę najczystszej postaci.
Efekt? 
  • Czysta szkoła i przedszkole
  • Zdrowsi uczniowie i nauczyciele
  • Mniej nieobecności z powodu chorób
  • Oszczędności dla placówki edukacyjnej

w tylu w placówkach w Polsce przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, Główny Inspektor Sanitarny stwierdził niewłaściwy stan sanitarno-higienieczny**

https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/czysta-szkola-to-zdrowe-dzieci-i-nauczyciele-to-tez-oszczednosci,90947.html

** https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/CAŁOŚĆ__STAN_SANITARNY_KRAJU___2017.pdf