fbpx

Mycie okien

Czy­ste okna – Czy­sty biznes! Jak czę­sto powinny być myte okna w budynku komer­cyj­nym?

Być może mycie okien nie jest prio­ry­te­tem na Two­jej liście zadań. Jed­nak wiesz już z poprzed­niego arty­kułu, że czy­ste okna mogą zdzia­łać cuda dla Two­jego biznesu, nato­miast brudne, zaku­rzone, pełne odci­sków pal­ców i smug mogą źle odbić się na Twoim wize­runku. Przy­go­to­wu­jąc się do tego wpisu, czy­ta­łam wiele arty­ku­łów na ten temat i w jed­nym z nich natknę­łam się na …

Czy­ste okna – Czy­sty biznes! Jak czę­sto powinny być myte okna w budynku komer­cyj­nym? Read More »

2 powody, dla których powinieneś dbać o czystość okien!

Idąc Warszawskimi ulicami, mam wrażenie, że mycie okien jest zadaniem, o którym w dalszym ciągu wiele firm zapomina lub robi to niewystarczająco często. Zapewne nie zdają sobie sprawy, że znaczenie czystych okien wykracza znacznie poza estetykę… Czy wiesz dlaczego czyszczenie okien jest tak istotne dla Twojego biura? Wyobraź sobie słoneczny dzień i ważnego klienta stojącego …

2 powody, dla których powinieneś dbać o czystość okien! Read More »